ეშბა თარასხანი დიმიტრის ძე

SWScan15165.jpg
 • დაბადების თარიღი:
 • სახელის ვერსიები: ეშბა თარასხანი დიმიტრის ძე
 • დაბადების ადგილი: სამურზაყანო
 • სქესი: კაცი
 • ასაკი: 37 წლის
 • ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
 • ეროვნება: აფხაზი
 • სოციალური წარმომავლობა: თავადი
 • განათლება: დაამთავრა 2 კლასი სკოლაში
 • სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: მიწათმოქმედი
 • საცხოვრებელი ადგილი: სამურზაყანო ბედია
 • პარტიულობა: უპარტიო

 • დაპატიმრების თარიღი: 7 ივლისი 1923 წ.

 • საარქივო საქმე: 25 223
 • წყაროები: შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი -ფ 6

ბიოგრაფია