თარგი:ფორმა: განსხვავება გადახედვებს შორის

ხაზი 1: ხაზი 1:
<noinclude>Шаблон не вызывается напрямую.
+
<noinclude>Шаблон «Формуляр» не вызывается напрямую, вместо этого используйте [[Открытый список:Добавление человека|специальную форму]].
</noinclude><includeonly><div id="custom-person">{{თარგი:Статус формуляра|статус={{{статус|}}}}}{{{ფოტო|}}}
+
</noinclude><includeonly><div id="custom-person">
{{#if: {{{ფოტო|}}}|[[File:{{{ფოტო}}}|300px|thumb|right|{{{подпись к фотографии|}}}]]}}
+
{{Шаблон:Статус формуляра|статус={{{статус|}}}}}
* <span>დაბადების თარიღი:</span> {{#if: {{{დაბადების თარიღი|}}} | <b>{{#ol-time:|{{{დაბადების თარიღი}}}}}</b> | — }}{{#if:  
+
{{{фото|}}}{{#if: {{{фотография|}}}|[[File:{{{фотография}}}|300px|thumb|right|{{{подпись к фотографии|}}}]]}}
{{{варианты ФИО|}}} |*<span>Варианты ФИО:</span> <b>{{{варианты ФИО}}}</b>}}{{#if:  
+
* <span>Дата рождения:</span> {{#if: {{{дата рождения|}}} | <b>{{#ol-time:|{{{дата рождения}}}}}</b> | — }}{{#if:  
{{{დაბადების ადგილი'|}}} |*<span>დაბადების ადგილი':</span> <b>{{{დაბადების ადგილი'}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{варианты ФИО|}}} | * <span>Варианты ФИО:</span> <b>{{{варианты ФИО}}}</b>}}{{#if:  
{{{სქესი|}}} |*<span>სქესი:</span> <b>{{{სქესი}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{место рождения|}}} | * <span>Место рождения:</span> <b>{{{место рождения}}}</b>}}{{#if:  
{{{ასაკი|}}} | * <span>ასაკი:</span> <b>{{{ასაკი}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{пол|}}} | * <span>Пол:</span> <b>{{{пол}}}</b>}}{{#if:  
{{{ოჯახური მდგომარეობა|}}} | * <span>ოჯახური მდგომარეობა:</span> <b>{{{ოჯახური მდგომარეობა}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{возраст|}}} | * <span>Возраст:</span> <b>{{{возраст}}}</b>}}{{#if:  
{{{ეროვნება|}}} | * <span>ეროვნება:</span> <b>{{{ეროვნება}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{национальность|}}} | * <span>Национальность:</span> <b>{{{национальность}}}</b>}}{{#if:  
{{{მოქალაქეობა|}}} | * <span>მოქალაქეობა:</span> <b>{{{მოქალაქეობა}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{гражданство (подданство)|}}} | * <span>Гражданство (подданство):</span> <b>{{{гражданство (подданство)}}}</b>}}{{#if:  
{{{სოციალური წარმომავლობა|}}} | * <span>სოციალური წარმომავლობა:</span> <b>{{{სოციალური წარმომავლობა}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{социальное происхождение|}}} | * <span>Социальное происхождение:</span> <b>{{{социальное происхождение}}}</b>}}{{#if:  
{{{განათლება|}}} | * <span>განათლება:</span> <b>{{{განათლება}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{образование|}}} | * <span>Образование:</span> <b>{{{образование}}}</b>}}{{#if:  
{{{სამუშაო ადგილი, თანამდებობა|}}} | * <span>სამუშაო ადგილი, თანამდებობა:</span> <b>{{{სამუშაო ადგილი, თანამდებობა}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{профессия / место работы|}}} | * <span>Профессия / место работы:</span> <b>{{{профессия / место работы}}}</b>}}{{#if:  
{{{საცხოვრებელი ადგილი|}}} | * <span>საცხოვრებელი ადგილი:</span> <b>{{{საცხოვრებელი ადგილი}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{место проживания|}}} | * <span>Место проживания:</span> <b>{{{место проживания}}}</b>}}{{#if:  
{{{პარტიულობა|}}} | * <span>პარტიულობა:</span> <b>{{{პარტიულობა}}}</b>}}{{#if: {{{где и кем арестован 1|}}} | * <span>Где и кем арестован:</span> <b>{{{где и кем арестован 1}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{партийность|}}} | * <span>Партийность:</span> <b>{{{партийность}}}</b>}}
{{{мера пресечения 1|}}} | * <span>Мера пресечения:</span> <b>{{{мера пресечения 1}}}</b>}}{{#if:  
+
{{#if: {{{расстрел|}}} | * <span>Дата расстрела:</span> <b>{{#ol-time:|{{{расстрел}}}}}</b>}}{{#if:  
{{{დაპატიმრების თარიღი 1|}}} | * <span>დაპატიმრების თარიღი:</span> <b>{{#ol-time:|{{{დაპატიმრების თარიღი 1}}}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{дата смерти|}}} | * <span>Дата смерти:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата смерти}}}}}</b>}}{{#if:  
{{{ბრალად ედება 1|}}} | * <span>ბრალად ედება:</span> <b>{{{ბრალად ედება 1}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{место гибели|}}} | * <span>Место гибели:</span> <b>{{{место гибели}}}</b>}}{{#if:  
{{{осуждение 1|}}} | * <span>Осуждение:</span> <b>{{#ol-time:|{{{осуждение 1}}}}}</b>}}{{#if:
+
{{{место смерти|}}} | * <span>Место гибели:</span> <b>{{{место смерти}}}</b>}}{{#if:  
{{{გამსამართლებელი ორგანო1|}}} | * <span>გამსამართლებელი ორგანო:</span> <b>{{{გამსამართლებელი ორგანო 1}}}</b>}}{{#if:
+
{{{место захоронения|}}} | * <span>Место захоронения:</span> <b>{{{место захоронения}}}</b>}}
{{{მუხლი 1|}}} | * <span>მუხლი:</span> <b>{{{მუხლი 1}}}</b>}}{{#if:
+
{{{ნასამართლობა1|}}} | * <span>ნასამართლობა:</span> <b>{{{ნასამართლობა1}}}</b>}}{{#if:  
+
{{#if: {{{где и кем арестован 2|}}} {{{дата ареста 2|}}} {{{обвинение 2|}}} {{{осуждение 2|}}} {{{статья 2|}}} {{{приговор 2|}}} | <div class="h">Аресты</div> |
{{{место отбытия 1|}}} | * <span>Место отбытия:</span> <b>{{{место отбытия 1}}}</b>}}{{#if: {{{где и кем арестован 2|}}} | *<span>Где и кем арестован:</span> <b>{{{где и кем арестован 2}}}</b>}}{{#if:  
+
{{#if: {{{где и кем арестован 1|}}} {{{дата ареста 1|}}} {{{обвинение 1|}}} {{{осуждение 1|}}} {{{статья 1|}}} {{{приговор 1|}}} | <hr style="height:15px"> }}
{{{мера пресечения 2|}}} | * <span>Мера пресечения:</span> <b>{{{мера пресечения 2}}}</b>}}{{#if:  
+
}}
{{{დაპატიმრების თარიღი 2|}}} | * <span>დაპატიმრების თარიღი:</span> <b>{{#ol-time:|{{{დაპატიმრების თარიღი 2}}}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{ბრალად ედება 2|}}} | * <span>ბრალად ედება:</span> <b>{{{ბრალად ედება 2}}}</b>}}{{#if:  
+
{{#if: {{{где и кем арестован 1|}}} | * <span>Где и кем арестован:</span> <b>{{{где и кем арестован 1}}}</b>}}{{#if:  
{{{осуждение 2|}}} | * <span>Осуждение:</span> <b>{{#ol-time:|{{{осуждение 2}}}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{мера пресечения 1|}}} | * <span>Мера пресечения:</span> <b>{{{мера пресечения 1}}}</b>}}{{#if:  
{{{გამსამართლებელი ორგანო 2|}}} | * <span>გამსამართლებელი ორგანო:</span> <b>{{{გამსამართლებელი ორგანო 2}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{дата ареста 1|}}} | * <span>Дата ареста:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата ареста 1}}}}}</b>}}{{#if:  
{{{მუხლი 2|}}} | * <span>მუხლი:</span> <b>{{{მუხლი 2}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{обвинение 1|}}} | * <span>Обвинение:</span> <b>{{{обвинение 1}}}</b>}}{{#if:  
{{{ნასამართლობა2|}}} | * <span>ნასამართლობა:</span> <b>{{{ნასამართლობა2}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{осуждение 1|}}} | * <span>Осуждение:</span> <b>{{#ol-time:|{{{осуждение 1}}}}}</b>}}{{#if:  
{{{место отбытия 2|}}} | * <span>Место отбытия:</span> <b>{{{место отбытия 2}}}</b>}}{{#if: {{{где и кем арестован 3|}}} | *<span>Где и кем арестован:</span> <b>{{{где и кем арестован 3}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{осудивший орган 1|}}} | * <span>Осудивший орган:</span> <b>{{{осудивший орган 1}}}</b>}}{{#if:  
{{{мера пресечения 3|}}} | * <span>Мера пресечения:</span> <b>{{{мера пресечения 3}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{статья 1|}}} | * <span>Статья:</span> <b>{{{статья 1}}}</b>}}{{#if:  
{{{დაპატიმრების თარიღი 3|}}} | * <span>დაპატიმრების თარიღი:</span> <b>{{#ol-time:|{{{დაპატიმრების თარიღი 3}}}}}</b>}}{{#if:  
+
{{{приговор 1|}}} | * <span>Приговор:</span> <b>{{{приговор 1}}}</b>}}{{#if:  
{{{ბრალად ედება 3|}}} | * <span>ბრალად ედება:</span> <b>{{{ბრალად ედება 3}}}</b>}}{{#if:
+
{{{место отбытия 1|}}} | * <span>Место отбытия:</span> <b>{{{место отбытия 1}}}</b>}}{{#if:  
{{{осуждение 3|}}}  | * <span>Осуждение:</span> <b>{{#ol-time:|{{{осуждение 3}}}}}</b>}}{{#if:
+
{{{дата освобождения 1|}}} | * <span>Дата освобождения:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата освобождения 1}}}}}</b>}}{{#if:  
{{{გამსამართლებელი ორგანო 3|}}}  | * <span>გამსამართლებელი ორგანო:</span> <b>{{{გამსამართლებელი ორგანო 3}}}</b>}}{{#if:
+
{{{основания освобождения 1|}}} | * <span>Основания освобождения:</span> <b>{{{основания освобождения 1}}}</b>}}{{#if:  
{{{მუხლი 3|}}}  | * <span>მუხლი:</span> <b>{{{მუხლი 3}}}</b>}}{{#if:
+
{{{дата реабилитации 1|}}} | * <span>Дата реабилитации:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата реабилитации 1}}}}}</b>}}{{#if:  
{{{ნასამართლობა 3|}}}  | * <span>ნასამართლობა:</span> <b>{{{ნასამართლობა 3}}}</b>}}{{#if:
+
{{{реабилитирующий орган 1|}}} | * <span>Реабилитирующий орган:</span> <b>{{{реабилитирующий орган 1}}}</b>}}{{#if:  
{{{место отбытия 3|}}}  | * <span>Место отбытия:</span> <b>{{{место отбытия 3}}}</b>}}{{#if: {{{დახვრეტის თარიღი|}}}  | * <span>დახვრეტის თარიღი:</span> <b>{{#ol-time:|{{{დახვრეტის თარიღი}}}}}</b>}}{{#if:
+
{{{основания реабилитации 1|}}} | * <span>Основания реабилитации:</span> <b>{{{основания реабилитации 1}}}</b>}}
{{{дата смерти|}}}  | * <span>Дата смерти:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата смерти}}}}}</b>}}{{#if:
 
{{{место гибели|}}}  | * <span>Место гибели:</span> <b>{{{место гибели}}}</b>}}{{#if:
 
{{{ადგილი გარდაცვალების|}}}  | * <span>ადგილი გარდაცვალების:</span> <b>{{{ადგილი გარდაცვალების}}}</b>}}{{#if:
 
{{{სამარხი|}}}  | * <span>სამარხი:</span> <b>{{{სამარხი}}}</b>}}{{#if:
 
{{{реабилитация|}}}  | * <span>Реабилитация:</span> <b>{{#ol-time:|{{{реабилитация}}}}}</b>}}{{#if:
 
{{{реабилитирующий орган|}}}  | * <span>Реабилитирующий орган:</span> <b>{{{реабилитирующий орган}}}</b>}}{{#if:
 
{{{основания реабилитации|}}}  | * <span>Основания реабилитации:</span> <b>{{{основания реабилитации}}}</b>}}{{#if:
 
{{{архивное дело|}}}  | * <span>Архивное дело:</span> <b>{{{архивное дело}}}</b>}}
 
  
{{#if: {{{источники данных|}}} | * <span>Источники данных:</span> <b>{{{источники данных}}}</b>}}
+
{{#if: {{{где и кем арестован 2|}}} {{{дата ареста 2|}}} {{{обвинение 2|}}} {{{осуждение 2|}}} {{{статья 2|}}} {{{приговор 2|}}} | <hr> }}
<div class="clear"></div></div>
+
[[Категория:Формуляр]]
+
{{#if: {{{где и кем арестован 2|}}}  | *<span>Где и кем арестован:</span> <b>{{{где и кем арестован 2}}}</b>}}{{#if:
__NOTOC__
+
{{{мера пресечения 2|}}} | * <span>Мера пресечения:</span> <b>{{{мера пресечения 2}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата ареста 2|}}} | * <span>Дата ареста:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата ареста 2}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{обвинение 2|}}} | * <span>Обвинение:</span> <b>{{{обвинение 2}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{осуждение 2|}}} | * <span>Осуждение:</span> <b>{{#ol-time:|{{{осуждение 2}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{осудивший орган 2|}}} | * <span>Осудивший орган:</span> <b>{{{осудивший орган 2}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{статья 2|}}} | * <span>Статья:</span> <b>{{{статья 2}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{приговор 2|}}} | * <span>Приговор:</span> <b>{{{приговор 2}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{место отбытия 2|}}} | * <span>Место отбытия:</span> <b>{{{место отбытия 2}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата освобождения 2|}}} | * <span>Дата освобождения:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата освобождения 2}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{основания освобождения 2|}}} | * <span>Основания освобождения:</span> <b>{{{основания освобождения 2}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата реабилитации 2|}}} | * <span>Дата реабилитации:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата реабилитации 2}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{реабилитирующий орган 2|}}} | * <span>Реабилитирующий орган:</span> <b>{{{реабилитирующий орган 2}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{основания реабилитации 2|}}} | * <span>Основания реабилитации:</span> <b>{{{основания реабилитации 2}}}</b>}}
 +
 +
{{#if: {{{где и кем арестован 3|}}} {{{дата ареста 3|}}} {{{обвинение 3|}}} {{{осуждение 3|}}} {{{статья 3|}}} {{{приговор 3|}}} | <hr> }}
 +
 +
{{#if: {{{где и кем арестован 3|}}}  | *<span>Где и кем арестован:</span> <b>{{{где и кем арестован 3}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{мера пресечения 3|}}} | * <span>Мера пресечения:</span> <b>{{{мера пресечения 3}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата ареста 3|}}} | * <span>Дата ареста:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата ареста 3}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{обвинение 3|}}} | * <span>Обвинение:</span> <b>{{{обвинение 3}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{осуждение 3|}}} | * <span>Осуждение:</span> <b>{{#ol-time:|{{{осуждение 3}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{осудивший орган 3|}}} | * <span>Осудивший орган:</span> <b>{{{осудивший орган 3}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{статья 3|}}} | * <span>Статья:</span> <b>{{{статья 3}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{приговор 3|}}} | * <span>Приговор:</span> <b>{{{приговор 3}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{место отбытия 3|}}} | * <span>Место отбытия:</span> <b>{{{место отбытия 3}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата освобождения 3|}}} | * <span>Дата освобождения:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата освобождения 3}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{основания освобождения 3|}}} | * <span>Основания освобождения:</span> <b>{{{основания освобождения 3}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата реабилитации 3|}}} | * <span>Дата реабилитации:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата реабилитации 3}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{реабилитирующий орган 3|}}} | * <span>Реабилитирующий орган:</span> <b>{{{реабилитирующий орган 3}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{основания реабилитации 3|}}} | * <span>Основания реабилитации:</span> <b>{{{основания реабилитации 3}}}</b>}}
 +
 +
{{#if: {{{где и кем арестован 4|}}} {{{дата ареста 4|}}} {{{обвинение 4|}}} {{{осуждение 4|}}} {{{статья 4|}}} {{{приговор 4|}}} | <hr> }}
 +
 +
{{#if: {{{где и кем арестован 4|}}} | * <span>Где и кем арестован:</span> <b>{{{где и кем арестован 4}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{мера пресечения 4|}}} | * <span>Мера пресечения:</span> <b>{{{мера пресечения 4}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата ареста 4|}}} | * <span>Дата ареста:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата ареста 4}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{обвинение 4|}}} | * <span>Обвинение:</span> <b>{{{обвинение 4}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{осуждение 4|}}} | * <span>Осуждение:</span> <b>{{#ol-time:|{{{осуждение 4}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{осудивший орган 4|}}} | * <span>Осудивший орган:</span> <b>{{{осудивший орган 4}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{статья 4|}}} | * <span>Статья:</span> <b>{{{статья 4}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{приговор 4|}}} | * <span>Приговор:</span> <b>{{{приговор 4}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{место отбытия 4|}}} | * <span>Место отбытия:</span> <b>{{{место отбытия 4}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата освобождения 4|}}} | * <span>Дата освобождения:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата освобождения 4}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{основания освобождения 4|}}} | * <span>Основания освобождения:</span> <b>{{{основания освобождения 4}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата реабилитации 4|}}} | * <span>Дата реабилитации:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата реабилитации 4}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{реабилитирующий орган 4|}}} | * <span>Реабилитирующий орган:</span> <b>{{{реабилитирующий орган 4}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{основания реабилитации 4|}}} | * <span>Основания реабилитации:</span> <b>{{{основания реабилитации 4}}}</b>}}
 +
 +
{{#if: {{{где и кем арестован 5|}}} {{{дата ареста 5|}}} {{{обвинение 5|}}} {{{осуждение 5|}}} {{{статья 5|}}} {{{приговор 5|}}} | <hr> }}
 +
 +
{{#if: {{{где и кем арестован 5|}}} | * <span>Где и кем арестован:</span> <b>{{{где и кем арестован 5}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{мера пресечения 5|}}} | * <span>Мера пресечения:</span> <b>{{{мера пресечения 5}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата ареста 5|}}} | * <span>Дата ареста:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата ареста 5}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{обвинение 5|}}} | * <span>Обвинение:</span> <b>{{{обвинение 5}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{осуждение 5|}}} | * <span>Осуждение:</span> <b>{{#ol-time:|{{{осуждение 5}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{осудивший орган 5|}}} | * <span>Осудивший орган:</span> <b>{{{осудивший орган 5}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{статья 5|}}} | * <span>Статья:</span> <b>{{{статья 5}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{приговор 5|}}} | * <span>Приговор:</span> <b>{{{приговор 5}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{место отбытия 5|}}} | * <span>Место отбытия:</span> <b>{{{место отбытия 5}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата освобождения 5|}}} | * <span>Дата освобождения:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата освобождения 5}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{основания освобождения 5|}}} | * <span>Основания освобождения:</span> <b>{{{основания освобождения 5}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{дата реабилитации 5|}}} | * <span>Дата реабилитации:</span> <b>{{#ol-time:|{{{дата реабилитации 5}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{реабилитирующий орган 5|}}} | * <span>Реабилитирующий орган:</span> <b>{{{реабилитирующий орган 5}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{основания реабилитации 5|}}} | * <span>Основания реабилитации:</span> <b>{{{основания реабилитации 5}}}</b>}}
 +
 +
{{#if:  {{{где и кем арестован 1|}}} {{{дата ареста 1|}}} {{{обвинение 1|}}} {{{осуждение 1|}}} {{{статья 1|}}} {{{приговор 1|}}}
 +
{{{где и кем арестован 2|}}} {{{дата ареста 2|}}} {{{обвинение 2|}}} {{{осуждение 2|}}} {{{статья 2|}}} {{{приговор 2|}}}
 +
{{{где и кем арестован 3|}}} {{{дата ареста 3|}}} {{{обвинение 3|}}} {{{осуждение 3|}}} {{{статья 3|}}} {{{приговор 3|}}}
 +
{{{где и кем арестован 4|}}} {{{дата ареста 4|}}} {{{обвинение 4|}}} {{{осуждение 4|}}} {{{статья 4|}}} {{{приговор 4|}}}
 +
{{{где и кем арестован 5|}}} {{{дата ареста 5|}}} {{{обвинение 5|}}} {{{осуждение 5|}}} {{{статья 5|}}} {{{приговор 5|}}}
 +
| <hr style="height:15px"> }}
 +
 
 +
{{#if:
 +
{{{реабилитация|}}} | * <span>Реабилитация:</span> <b>{{#ol-time:|{{{реабилитация}}}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{реабилитирующий орган|}}} | * <span>Реабилитирующий орган:</span> <b>{{{реабилитирующий орган}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{основания реабилитации|}}} | * <span>Основания реабилитации:</span> <b>{{{основания реабилитации}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{архивное дело|}}} | * <span>Архивное дело:</span> <b>{{{архивное дело}}}</b>}}{{#if:
 +
{{{источники данных|}}} | * <span>Источники данных:</span> <b>{{{источники данных}}}</b>}}
 +
 +
<div class="clear"></div></div>
 +
[[Категория:Формуляр]]
 +
__NOTOC__
 
</includeonly>
 
</includeonly>

12:03, 5 ოქტომბერი 2016-ის ვერსია

Шаблон «Формуляр» не вызывается напрямую, вместо этого используйте специальную форму.