თუმანიშვილი მიხეილ ალექსანდრეს ძე (1869)

  • დაბადების თარიღი: 1869 წ.
  • დაბადების ადგილი: ქ. ოზურგეთი, საქართველო
  • ეროვნება: ქართველი
  • საცხოვრებელი ადგილი: ქ. ბათუმი, ცხაკაიას ქ. N17, საქართველოს სსრ, აჭარის ასსრ

  • დაპატიმრების თარიღი: 07/07/1937 წ.
  • გამსამართლებელი ორგანო: სამხედრო კოლეგია
  • მუხლი: 58-10, 58-11

  • წყაროები: სტალინური სიები საქართველოდან

ბიოგრაფია

რეაბილიტაცია: სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 25.02-1958 წლის