კუხალეიშვილი კონსტანტინე ეგნატეს ძე

ფორმულარი შეცვლილია მომხმარებლის მიერ, ცნობები არ მტკიცდება შესაბამისი დოკუმენტებით

  • დაბადების თარიღი:
  • სქესი: კაცი
  • ასაკი: 27
  • ეროვნება: ქართველი
  • მოქალაქეობა: საქართველოს
  • პარტიულობა: უპარტიო
  • დახვრეტის თარიღი: 24 სექტემბერი 1924 წ.
  • გარდაცვალების ადგილი: თბილისი
  • წყაროები: ოჯახი

ბიოგრაფია