მარმარაშვილი თეიმურაზ ალექსის ძე (1918)

  • დაბადების თარიღი: 1918 წ.
  • დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი, საქართველო
  • ეროვნება: ქართველი
  • საცხოვრებელი ადგილი: ქ. თბილისი, მუხრანის ქ. # 6, საქართველოს სსრ
  • პარტიულობა: უპარტიო

  • დაპატიმრების თარიღი: 07/04/1937 წ.
  • ბრალად ედება: კ/რ მავნებლობა.
  • გამსამართლებელი ორგანო: სამხედრო კოლეგია
  • მუხლი: 58-10, 58-11

  • წყაროები: სტალინური სიები საქართველოდან

ბიოგრაფია

ციხეების უფროსის 26/06-1939წ. №1153973 შეტყობინებით, გარდაიცვალა 08/05-1939წ. რეაბილიტაცია: აღრიცხვიდან მოხსნეს სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 31/12-1957წ. №4н-01034/57 განჩინების საფუძველზე დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.