მთავარი გვერდი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
ხაზი 1: ხაზი 1:
'''არქივთან წვდომა:'''
+
«ღია  სია» შეიცავს ინფორმაციას იმ ადამიანების შესახებ,რომელნიც რეპრესირებულნი იყვნენ საბჭოთა სახელმწიფოს მიერ 1917-1991 წლებში პოლიტიკური მოტივების ბრალდებით. ეს სია შეიქმნა იმ მიზნით, რომ შეავსოს და დააზუსტოს არსებული მონაცემები საბჭოთა რეპრესიების შესახებ და საშუალება მისცეს ნებისმიერ მსურველს მონაწილეობა მიიღოს ამ საქმეში.  
თბილისში არსებობს რამდენიმე არქივი, სადაც მოქალაქეებსა და მკვლევარებს შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ ინფორმაცია, კონკრეტული პიროვნების, ქუჩის, ქალაქის ,სოფლის და კონკრეტული პერიოდის შესახებ. მათ ვისაც აინტერესებს რეპრესირებულთა საქმეები შესაძლებელია მიმართონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივს. 90- იან წლებში მომხდარი ხანძრის შედეგად დაიწვა 210 000 საარქივო ერთეული. 2005 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სუკ-ის არქივები გაერთიანდა.  
 
  
'''დოკუმენტების დასახელება :'''
+
ყველა სახელს  «ღია სიაში» ეთმობა  ცალკე გვერდი, რომელიც შედგება ორი ნაწილისაგან: ანკეტური მონაცემებისა და სქოლიო-მინდვრისაგან, რომელზეც შესაძლებელია ბიოგრაფიული ტექსტის, დოკუმენტების და მოგონებების პუბლიკაცია.  
შინაგან საქმეთა სამინისტროს , მოდულის არქივში ინახება 1922-1924 წლის აჯანყების, ცივი ომის, დისიდენტური მოძრაობის, 1956 წლის 9 მარტის მოვლენების, „მეგრელთა საქმის“ დოკუმენტები . ასევე სისხლის სამართლის დოკუმენტები, „სამშობლოს ღალატის“ , „პოლიტიკური“, კოლეგების, პრეზიდიუმის , დახვრეტილთა საქმეები და სხვა დოკუმენტები. ყველა სისხლის სამართლის დოკუმენტი ინახება თბილისში.
 
  
'''ინფორმაციის მიღება :'''
+
საერთაშორისო ორგანიზაცია «ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი სამხრეთ კავკასიაში» მიერ მოძიებული და გამოაქვეყნებული ანკეტები  და სტატიათა უმრავლესობა ეყრდნობა იმ საბაზო მონაცემებს, რომლებსაც შეიცავს ფონდი [http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=26 «სტალინური სიები საქართველოდან»].
საარქივო დოკუმენტებთან წვდომა არის თავისუფალი. ინფორმაციის მისაღებად მოქალაქეებმა უნდა შეავსონ განაცხადის ფორმა ელექტრონულად ან ადგილზე მისვლით [http://police.ge/files/arqivi/gancxadebis%20forma%202015.zip სერვისები],  საქმის სანახავად და გასატანათ საჭიროა თანხის გადახდა, ტარიფები მითითებულია საიტზე [http://police.ge/ge/useful-information/shss-arqivi?sub=430 აქ]. მოქალაქეს, რომელსაც სურს ინფორმაციის მიღება კონკრეტულ პიროვნებაზე საჭიროა წარადგინოს ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი ნათესაური კავშირის შესახებ ან ნათესავების მხრიდან ნებართვა ინფორმაციის გაცემის შესახებ.
+
 
 +
ნებისმიერი დარეგისტრირებული მომხმარებელი უფლებამოსილია გახსნას ახალი გვერდი « ღია სიაში» ან რედაქტირება გაუკეთოს უკვე არსებულს.ასევე შესაძლებელია და აუცილებელიც იმ  დოკუმენტების და წერილობითი წყაროების დამატება, რომლებსაც ეყრდნობა  შეტანილი ცვლილებები.
 +
 
 +
საიტის მთვარ გვერდზე ვაქვეყნებთ ამორჩეული სტატიის ნიმუშს.

მიმდინარე ცვლილება 17:00, 4 ოქტომბერი 2016 მდგომარეობით

«ღია სია» შეიცავს ინფორმაციას იმ ადამიანების შესახებ,რომელნიც რეპრესირებულნი იყვნენ საბჭოთა სახელმწიფოს მიერ 1917-1991 წლებში პოლიტიკური მოტივების ბრალდებით. ეს სია შეიქმნა იმ მიზნით, რომ შეავსოს და დააზუსტოს არსებული მონაცემები საბჭოთა რეპრესიების შესახებ და საშუალება მისცეს ნებისმიერ მსურველს მონაწილეობა მიიღოს ამ საქმეში.

ყველა სახელს «ღია სიაში» ეთმობა ცალკე გვერდი, რომელიც შედგება ორი ნაწილისაგან: ანკეტური მონაცემებისა და სქოლიო-მინდვრისაგან, რომელზეც შესაძლებელია ბიოგრაფიული ტექსტის, დოკუმენტების და მოგონებების პუბლიკაცია.

საერთაშორისო ორგანიზაცია «ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი სამხრეთ კავკასიაში» მიერ მოძიებული და გამოაქვეყნებული ანკეტები და სტატიათა უმრავლესობა ეყრდნობა იმ საბაზო მონაცემებს, რომლებსაც შეიცავს ფონდი «სტალინური სიები საქართველოდან».

ნებისმიერი დარეგისტრირებული მომხმარებელი უფლებამოსილია გახსნას ახალი გვერდი « ღია სიაში» ან რედაქტირება გაუკეთოს უკვე არსებულს.ასევე შესაძლებელია და აუცილებელიც იმ დოკუმენტების და წერილობითი წყაროების დამატება, რომლებსაც ეყრდნობა შეტანილი ცვლილებები.

საიტის მთვარ გვერდზე ვაქვეყნებთ ამორჩეული სტატიის ნიმუშს.