აფხაზი კონსტანტინე ნიკოლოზის ძე

ფორმულარი შეცვლილია მომხმარებლის მიერ, ცნობები არ მტკიცდება შესაბამისი დოკუმენტებით

აფხაზი კონსტანტინე ნიკოლოზის ძე.jpg
 • დაბადების თარიღი: 27 ნოემბერი 1867 წ.
 • სახელის ვერსიები: აფხაზი კონსტანტინე ნიკოლოზის ძე
 • დაბადების ადგილი: სოფელი კარდანახი, სიღნაღის რაიონი.
 • სქესი: კაცი
 • ასაკი: 55
 • ეროვნება: ქართველი
 • სოციალური წარმომავლობა: თავადი
 • სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: 1890 წლიდან მსახურობდა ცარისტული რუსეთის არმიაში. I მსოფლიო ომის წლებში(1914–1916) სარდლობდა საარტილერიო ბრიგადას. 1917 წლის 22 ნოემბერს საქართველოს ეროვნულმა ყრილობამ(რომელიც განიხილავდა საქართველოს სრული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის საკითხს) იგი აირჩია საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრად. 1919 წელს კონსტანტინე აფხაზმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესახებ კანონის შემუშავებაში, რომელიც დამტკიცებულ იქნა დამფუძნებელი კრების მიერ აღნიშნული წლის ივლისში.
 • დახვრეტის თარიღი: 19 მაისი 1923 წ.

 • ბრალად ედება: ამბოხის მოწყობა
 • სასჯელის ზომა: უმაღლესი - დახვრეტა

 • წყაროები: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

ბიოგრაფია