გიგაური ილია სიმონის ძე (1882)

  • დაბადების თარიღი: 1882 წ.
  • გამსამართლებელი ორგანო: სამხედრო კოლეგია
  • წყაროები: სტალინური სიები საქართველოდან

ბიოგრაფია

რეაბილიტაცია: საქართველოს სსრ-ს უმაღლესი სასამართლოს 23/01-1958 წლის