თუმანიანი ამლიკ ოვანესის ძე (1896)

  • დაბადების თარიღი: 1896 წ.
  • დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი, საქართველო
  • ეროვნება: სომეხი
  • საცხოვრებელი ადგილი: ქ. თბილისი, საქართველოს სსრ
  • პარტიულობა: უპარტიო

  • დაპატიმრების თარიღი: 06/11/1937 წ.
  • გამსამართლებელი ორგანო: სამხედრო კოლეგია, მონაწილეობდნენ: მატულევიჩი, ზარიანოვი, ჟიგური, კოსტიუშკო
  • მუხლი: 58-6, 58-11

  • წყაროები: სტალინური სიები საქართველოდან

ბიოგრაფია

რეაბილიტაცია: სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 28.05-1958 წ.