გვერდის მართვა
დამატებითი ინფორმაცია
|
გააზიარეთ: 

მედიავიკი:Acct creation throttle hit

24 საათის განმავლობაში თქვენი IP-მისამართითან შეიქმნა $1 ანგარიშები, რაც არის აკრძალული დროის ამ მონაკვეთისთის. აქედან გამომდინარე თქვენი IP-მისამართის მქონე მომხმარებლები ვეღარ შექმნიან ანგარიშები.