მთავარი გვერდი

«ღია სია» შეიცავს ინფორმაციას იმ ადამიანების შესახებ,რომელნიც რეპრესირებულნი იყვნენ საბჭოთა სახელმწიფოს მიერ 1917-1991 წლებში პოლიტიკური მოტივების ბრალდებით. ეს სია შეიქმნა იმ მიზნით, რომ შეავსოს და დააზუსტოს არსებული მონაცემები საბჭოთა რეპრესიების შესახებ და საშუალება მისცეს ნებისმიერ მსურველს მონაწილეობა მიიღოს ამ საქმეში.

ყველა სახელს «ღია სიაში» ეთმობა ცალკე გვერდი, რომელიც შედგება ორი ნაწილისაგან: ანკეტური მონაცემებისა და სქოლიო-მინდვრისაგან, რომელზეც შესაძლებელია ბიოგრაფიული ტექსტის, დოკუმენტების და მოგონებების პუბლიკაცია.

საერთაშორისო ორგანიზაცია «ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი სამხრეთ კავკასიაში» მიერ მოძიებული და გამოაქვეყნებული ანკეტები და სტატიათა უმრავლესობა ეყრდნობა იმ საბაზო მონაცემებს, რომლებსაც შეიცავს ფონდი «სტალინური სიები საქართველოდან».

ნებისმიერი დარეგისტრირებული მომხმარებელი უფლებამოსილია გახსნას ახალი გვერდი « ღია სიაში» ან რედაქტირება გაუკეთოს უკვე არსებულს.ასევე შესაძლებელია და აუცილებელიც იმ დოკუმენტების და წერილობითი წყაროების დამატება, რომლებსაც ეყრდნობა შეტანილი ცვლილებები.

საიტის მთვარ გვერდზე ვაქვეყნებთ ამორჩეული სტატიის ნიმუშს.