მიაკიშევი იაროსლავ მიხეილის ძე (1889)

 • დაბადების თარიღი: 1889 წ.
 • დაბადების ადგილი: სომხეთი
 • ეროვნება: რუსი
 • სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ამიერკავკასიის რკინიგზის ბაქოს სადგურის სავაგონო დეპოს ინჟინერი
 • საცხოვრებელი ადგილი: აზერბაიჯანის სსრ, ბაქო
 • პარტიულობა: უპარტიო

 • დაპატიმრების თარიღი: 12/04/1937 წ.
 • ბრალად ედება: რომ იყო კ/რ მავნებლური ორგნიზაციის წევრი. გასამართლებულია ბაქოში 4-5/07-1938წ.
 • გამსამართლებელი ორგანო: სამხედრო კოლეგია ბაქოში
 • მუხლი: 69, 72, 73

 • წყაროები: სტალინური სიები საქართველოდან

ბიოგრაფია

საარქივო საზედამხედველო საქმე # 56389 განადგურებულია 15/05-1962წ. საქ. სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სუკის სააღრიცხვო-საარქივო განყოფილების მიერ.