მუსხელიშვილი როსტომ ილიას ძე

ფორმულარი შეცვლილია მომხმარებლის მიერ, ცნობები არ მტკიცდება შესაბამისი დოკუმენტებით

მუსხელიშვილი როსტომ ილიას ძე.jpg
 • დაბადების თარიღი: 1889 წ.
 • სახელის ვერსიები: მუსხელიშვილი როსტომ
 • სქესი: კაცი
 • ეროვნება: ქართველი
 • დახვრეტის თარიღი: 20 მაისი 1923 წ.

 • დაპატიმრების თარიღი: 1923 წ.
 • ბრალად ედება: აგვისტო-სექტემბრის გამოსვლების ხელმძღვანელობა, შპიონაჟი
 • გამსამართლებელი ორგანო: ჩეკა
 • მუხლი: მუხლი 59 და 66
 • სასჯელის ზომა: უმაღლესი
 • დაპატიმრების ადგილი: თბილისი

 • საარქივო საქმე: შსს არქივი, ფონდი #6, საარქივო #23533, ყუთი #90, საქმე - გედევანოვი ი. კ.
 • წყაროები: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა

ბიოგრაფია