ნიშნიანიძე კონსტანტინე გიორგის ძე (1892)

  • დაბადების თარიღი: 1892 წ.
  • პარტიულობა: უპარტიო სამშენებლო განყოფილების УВСР-327 მეთაური.
  • გამსამართლებელი ორგანო: მონაწილეობდნენ: მატულევიჩი, ზარიანოვი, ჟიგური, კოსტიუშკო
  • წყაროები: სტალინური სიები საქართველოდან

ბიოგრაფია

საქმიანობის პროფილი: პოლკოვნიკი, ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის საბინაო- გამსამართლებელი ორგანი: სამხედრო კოლეგია რეაბილიტაცია: 11.07.1957წელი. ( წყარო Чураков Д. Репрессированные