გვერდის მართვა
დამატებითი ინფორმაცია
  |
  გააზიარეთ: 

  გარე ბმულების ძიება

  შესაძლებელია გამოიყენოთ ქვეხაზოვანი სიმბოლოები, მაგალითად, "*.wikipedia.org". უკიდურეს შემთხვევაში საჭიროა ზედა დონის დომენი, მაგალითად "*.org"
  მხარდამჭერი პროტოკოლები: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (სტანდარტულად http:// თუკი პროტოკოლი არ არის მითითებული)

  გარე ბმულების ძიება