გვერდის მართვა
დამატებითი ინფორმაცია
  |
  გააზიარეთ: 

  გვერდების ექსპორტი

  თქვენ შეგიძლიათ ტექსტებისა, ცვლილებათა ჟურნალის და XML გვერდების ექსპორტირება, რომელიც შეიძლება შემდეგ გადატანილი იქნას სხვა ვიკიპროექტში, რომელიც მუშაობს MediaWiki-ზე.

  გვერდის ექსპორტირებისთვის შეიყვანეთ მათი სახელები თითო ხაზზე და აირჩიეთ, თუ გსურთ სტატიის ყველა ვერსიის გადატანა, თუ მხოლოდ ბოლო ვერსიისა.

  თქვენ შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ სპეციალური მისამართი გვერდის მხოლოდ ბოლო ვერსიის საექსპორტოდ. მაგალითად ღია_სია:მთავარი_გვერდი ეს არის მისამართი სპეციალური:ექსპორტი/ღია_სია:მთავარი_გვერდი.