გვერდის მართვა
დამატებითი ინფორმაცია
  |
  გააზიარეთ: 

  მომხმარებელთა ჯგუფების უფლებები

  ქვემოთ წარმოდგენილია ამ ვიკიში გარკვეულ ჯგუფთა სია და მათი უფლებები. შესაძლოა არსებობს დამატებითი ინფორმაცია ინდივიდუალურ უფლებებთან დაკავშირებით.

  ლეგენდა:

  • მიცემული უფლებები
  • ჩამორთმეული უფლებები
  ჯგუფიუფლებები
  (ყველა)
  • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
  • edit-ref (edit-ref)
  • გვერდების წაკითხვა (read)
  • თქვენი კონტროლის სიის რედაქტირება; მიაქციეთ ყურადღება, რომ ზოგიერთი ქმედება დაამატებს გვერდებს ასეთი უფლების გარეშეც (editmywatchlist)
  • თქვენი კონტროლის სიის ხილვა (viewmywatchlist)
  • თქვენი საკუთარი CSS-ფაილების რედაქტირება (editmyusercss)
  • თქვენი საკუთარი JavaScript-ფაილების რედაქტირება (editmyuserjs)
  • თქვენი საკუთარი კონფიგურაციის რედაქტირება (editmyoptions)
  • თქვენი საკუთარი პირადი მონაცემების რედაქტირება (მაგ. ელ.ფოსტა, ნამდვილი სახელი) (editmyprivateinfo)
  • თქვენი საკუთარი პირადი მონაცემების ხილვა (მაგ. ელ.ფოსტა, ნამდვილი სახელი) (viewmyprivateinfo)
  • მომხმარებლების ახალი ანგარიშების შექმნა (createaccount)
  ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლები
  • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლებისათვის“ (editsemiprotected)
  • სიჩქარის შეზღუდვა IP მისამართზე არ არის (autoconfirmed)
  ბოტები
  (წევრების სია)
  • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
  • CAPTCHA-შემოწმების მოთხოვნილი მოქმედებების შესრულება CAPTCHA-ს გავლის გარეშე (skipcaptcha)
  • არ იქმნება გადამისამართება ძველი სახელიდან გვერდითვის სახელის შეცვლის შემთხვევაში (suppressredirect)
  • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლებისათვის“ (editsemiprotected)
  • მცირე რედაქტირებების არ ქონის შემთხვევაში ჩაირთვება ახალ შეტყობინებათა რეჟიმი (nominornewtalk)
  • ნაკლები შეზღუდვა API-მოთხოვნებზე (apihighlimits)
  • სიჩქარის შეზღუდვა IP მისამართზე არ არის (autoconfirmed)
  • შესწორებები ავტომატურად აღინიშნება როგორც პატრულირებადი (autopatrol)
  • ჩაითვალო ავტომატურ პროცესად (bot)
  ბიუროკრატები
  (წევრების სია)
  • არსებულ ფაილებზე ზევიდან გადაწერა (reupload)
  • გვერდების გადატანა (move)
  • ინტერვიკის მონაცემების რედაქტირება (interwiki)
  • სიჩქარის შეზღუდვის არ არსებობა (noratelimit)
  • ფაილების გადატანა (movefile)
  • ყველა მომხმარებლის უფლებების შეცვლა (userrights)
  ადმინისტრატორები
  (წევრების სია)
  • ტეგების შექმნა და (დე)აქტივაცია (managechangetags)
  • CAPTCHA-შემოწმების მოთხოვნილი მოქმედებების შესრულება CAPTCHA-ს გავლის გარეშე (skipcaptcha)
  • IP ბლოკის, ავტობლოკის და დიაპაზონთა ბლოკის გასვლა (ipblock-exempt)
  • blockandnuke (blockandnuke)
  • contactslist (contactslist)
  • edit-project (edit-project)
  • edit-store (edit-store)
  • embed_pdf (embed_pdf)
  • არ იქმნება გადამისამართება ძველი სახელიდან გვერდითვის სახელის შეცვლის შემთხვევაში (suppressredirect)
  • არაკონტროლირებადი გვერდების სიის ხილვა (unwatchedpages)
  • არსებულ ფაილებზე ზევიდან გადაწერა (reupload)
  • გააერთიანეთ გვერდების ისტორია (mergehistory)
  • გარკვეულ გვერდზე ბოლო მომხმარებლის რედაქტირების სწრაფი გაუქმება (rollback)
  • გაუქმებული შესწორებების მონიშვნა როგორც ბოტის (markbotedits)
  • გვერდები გადამისამართდეს ქვეგვერდებთან ერთად (move-subpages)
  • გვერდების გადატანა (move)
  • გვერდების დაცვის დონის შეცვლა და კასკადურად დაცული გვერდების რედაქტირება (protect)
  • გვერდების იმპორტი სხვა ვიკიდან (import)
  • გვერდების იმპორტი ფაილების ატვირთვიდან (importupload)
  • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „მხოლოდ ადმინისტრატორები“ (editprotected)
  • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლებისათვის“ (editsemiprotected)
  • გვერდების წაშლა (delete)
  • გვერდის აღდგენა (undelete)
  • გრძელი ისტორიის გვერდების წაშლა (bigdelete)
  • ელ ფოსტის გაგზავნის აკრძალვა (blockemail)
  • კატეგორიის გვერდების გადატანა (move-categorypages)
  • მომხმარებელთა ძირი გვერდების გადატანა (move-rootuserpages)
  • მომხმარებლების ახალი ანგარიშების შექმნა (createaccount)
  • მომხმარებლების გაერთიანება (usermerge)
  • მომხმარებლის ინტერფეისის შეცვლა (editinterface)
  • მონაცემთა ბაზიდან ტეგების წაშლა (deletechangetags)
  • ნაკლები შეზღუდვა API-მოთხოვნებზე (apihighlimits)
  • საკუთარი თავის განბლოკვა (unblockself)
  • სიჩქარის შეზღუდვა IP მისამართზე არ არის (autoconfirmed)
  • სიჩქარის შეზღუდვის არ არსებობა (noratelimit)
  • სხვა მომხმარებლების CSS- ფაილების შესწორება (editusercss)
  • სხვა მომხმარებლების JS- ფაილების შესწორება (edituserjs)
  • სხვა მომხმარებლების მიერ რედაქტირების აკრძალვა (block)
  • ფაილების ატვირთვა (upload)
  • ფაილების გადატანა (movefile)
  • ფაილთა შეცვლა საერთო საცავიდან ლოკალურებით (reupload-shared)
  • ყველა მომხმარებლის უფლებების შეცვლა (userrights)
  • შესწორებები ავტომატურად აღინიშნება როგორც პატრულირებადი (autopatrol)
  • წაშლილი გვერდების ძიება (browsearchive)
  • წაშლილი გვერდების ხილავა წაშლილ ტექსთან ურთიერთობის გარეშე (deletedhistory)
  • წაშლილი ტექსტის და განსხვავებების ხილვა. (deletedtext)
  მომხმარებლები
  (წევრების სია)
  • tags მიღება თქვენ ცვლილებებთან ერთად (applychangetags)
  • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
  • embed_pdf (embed_pdf)
  • formularedit (formularedit)
  • oldubles-match (oldubles-match)
  • oldubles-merge (oldubles-merge)
  • არსებულ ფაილებზე ზევიდან გადაწერა (reupload)
  • გაგუგზავნე ელექტრონული ფოსტა სხვა მომხმარებლებს (sendemail)
  • განხილვის გვერდების შექმნა (createtalk)
  • გვერდები გადამისამართდეს ქვეგვერდებთან ერთად (move-subpages)
  • გვერდების გადატანა (move)
  • გვერდების რედაქტირება (edit)
  • გვერდების შექმნა (არა განხილვის გვერდებისა) (createpage)
  • გვერდების წაკითხვა (read)
  • გვერდის კონტენტური მოდელის რედაქტირება (editcontentmodel)
  • თვითნებური tags დამატება ან წაშლა ცალკეულ ცვლილებებსა და ჟურნალის ჩანაწერებში (changetags)
  • კატეგორიის გვერდების გადატანა (move-categorypages)
  • მომხმარებელთა ძირი გვერდების გადატანა (move-rootuserpages)
  • ფაილების ატვირთვა (upload)
  • ფაილების გადატანა (movefile)
  • ფაილთა შეცვლა საერთო საცავიდან ლოკალურებით (reupload-shared)
  • ქეშის გაწმენდა დადასტურების გვერდის გარეშე (purge)
  • ცვლილებების მითითება, როგორც „მცირე რედაქტირება“ (minoredit)

  სახელთა სივრცის შეზღუდვები

  სახელთა სივრცეუფლება, რომელიც მომხმარებელს რედაქტირების უფლებას აძლევს
  ღია სია
  • edit-project (edit-project)
  მედიავიკი
  • მომხმარებლის ინტერფეისის შეცვლა (editinterface)
  თარგი
  • edit-project (edit-project)
  კატეგორია
  • edit-project (edit-project)
  დახმარება
  • edit-ref (edit-ref)
  Store
  • edit-store (edit-store)