გვერდის მართვა
დამატებითი ინფორმაცია
    |
    გააზიარეთ: 

    MIME ძიება

    ამ გვერდის მეშვეობით შესაძლებელია ფაილების მოძიება მათი MIME-ტიპის მიხედვით. შეტანის ფორმა: შიგთავსის ტიპი/ქვეტიპი, მაგ image/jpeg.