გვერდის მართვა
დამატებითი ინფორმაცია
  |
  გააზიარეთ: 

  კატეგორიის მიდევნება

  ამ გვერდზე ჩამოთვლილია სადამკვირებლო კატეგორიები, რომლებიც ავტომატურად იმსებიან MediaWiki-ის პროგრამული უზრუნველყოფით. მათი გადარქმევა შეიძლება, თუკი შეიცვლება შესაბამისი სისტემური შეტყობინება, MediaWiki-ის სახელთა სივრცეში.

  კატეგორიის მიდევნება შეტყობინების სახელი კატეგორიაში ჩართვის კრიტერიუმები
  გვერდების ინდექსაცია(ცარიელი)index-categoryგვერდზე არის „ჯადოსნური სიტყვა“ __INDEX__ (და გვერდი იმყოფება სახელთა სივრცეში, სადაც დაშვებულია ეს დროშა). ამიტომ იგი ინდექსირებულია საძიებო სამუშაოებით იმ შემთხვევებში, როცა ეს ჩვეულებრივ არ ხდება.
  არაინდექსირებული გვერდები(ცარიელი)noindex-categoryგვერდი არ არის ინდექსირებული საძიებო სამუშაოებით, რადგან მასზე არის „ჯადოსნური სიტყვა“ __NOINDEX__ და ის იმყოფება სახელთა სივრცეში, სადაც დასაშვებია ეს დროშა.
  გვერდები, რომლებიც იყენებენ დუბლიკატ არგუმენტებს თარგების გამოძახებისას(ცარიელი)duplicate-args-categoryგვერდები, რომლებიც იყენებენ დუბლიკატ არგუმენტებს თარგების გამოძახებისას, როგორებიც არის {{foo|bar=1|bar=2}} ან {{foo|bar|1=bar}}.
  გვერდი ძალიან ბევრი მძიმე ფუნქციის მოთხოვნით(ცარიელი)expensive-parserfunction-categoryგვერდზე იყენება ძალიან ბევრი პარსერის ფუნქციები (როგორც #ifexist). დაწვრილებით გვერდზე Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
  გვერდები, რომლებიც შეიცავენ თარგების გამოტოვებულ მნიშვნელობებს(ცარიელი)post-expand-template-argument-categoryგვერდის ზომა უფრო გაიზრდება $wgMaxArticleSize მას შემდეგ რაც გაიხსნება თარგის არგუმენტი (რამე სამმაგ ფიგურულ ფრჩხილში, მაგალითად, {{{Foo}}}).
  გვერდები, რომლებისთვისაც აღემატებულია ნებადართული მაქსიმალური მძიმე ფუნქციების ჩართვა(ცარიელი)post-expand-template-inclusion-categoryგვერდის ზომა უფრო გაიზრდება $wgMaxArticleSize ყველა თარგის ჩვენების შემდეგ, ამიტომ ზოგიერთი მათგანი არ იყო ნაჩვენები მთლიანად.
  დამალული კატეგორიები(1 კ)hidden-category-categoryეს კატეგორია შეცავს ტეგს შემცვლელ გვერდში, რაც ნაგულისხმევად არიდებს მის გამოსახულებას გვერდებში კატეგორიის განყოფილებში.
  გვერდები ფაილების არასწორი ბმულებით(ცარიელი)broken-file-categoryგვერდი შეიცავს არაკორექტულ ფაილურ ბმულს (ბმულს არარსებულ ფაილზე)
  გვერდები, რომელშიც გადამეტებულია კვანძების რაოდენობა(ცარიელი)node-count-exceeded-categoryგვერდს აქვს გადაჭარბებული კვანძების მაქსიმალური დასაშვები რაოდენობა
  გვერდები გახსნის სიღრმის გადამეტებით(ცარიელი)expansion-depth-exceeded-categoryგვერდს აქვს გადაჭარბებული გაღების სიღრმის მაქსიმალურად დასაშვები რაოდენობა
  გვერდები დაიგნორებული სათაურებით(ცარიელი)restricted-displaytitle-ignoredThe page has an ignored {{DISPLAYTITLE}} because it is not equivalent to the page's actual title.
  გვერდები, რომლებიც იყენებენ არავალიდურ თვითდახურვად HTML ტეგებს(ცარიელი)deprecated-self-close-categoryგვერდი შეიცვას არასწორ თვითდახურვად HTML-ტეგებს, როგორიცაა<b/> ან <span/>. ამ ტეგების ქცევა სულ მალე შეიცვლება HTML5-ის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ამიტომ მათი გამოყენება ვიკიტექსტში არ არის მიზანშეწონილი.
  გვერდები შაბლონური მარყუჟებით(ცარიელი)template-loop-categoryეს გვერდი შეიცვას შაბლონურ მარყუჟს, ანუ შაბლონი რეკურსიულად იძახებს თავის თავს.