ჩხაიძე რაფიელ ივანეს ძე

SWScan15170.jpg
  • დაბადების თარიღი: 1890 წ.
  • სახელის ვერსიები: ჩხაიძე რაფიელ ივანეს ძე
  • სქესი: კაცი
  • ასაკი: 34
  • განათლება: უმაღლესი
  • სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: მასწავლებელი
  • საცხოვრებელი ადგილი: შერემეტიევის 50
  • პარტიულობა: მენშევიკი
  • საარქივო საქმე: საქმე 23 537
  • წყაროები: შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი

ჩხაიძე რაფიელ ივანეს ძე იყო მენშევიკების კომიტეტის წევრი. მუშაობდა არალეგალურად ბათუმში. ითვლება, რომ იყო 1924 წელს საბჭთოა ხელისუფლების წინააღმდეგ მოწყობილი აჯანყების მონაწილე და მანამდეც მონაწილეობდა ბოლშევიკების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ატარებდა ოფიცრის ჩინს , მსახურობდა ეროვნულ გვარდიაში.