ჯანდიერი თამარ გიორგის ასული (1900)

 • დაბადების თარიღი: 1900 წ.
 • დაბადების ადგილი: გორის რაიონი, სოფ. გორა, საქართველო
 • ეროვნება: ქართველი
 • განათლება: უმაღლესი
 • სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: პროფესიით აგრონომ-მიკრობიოლოგი. დაპატიმრებამდე - მაცივრების მრეწველობის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თბილისის ფილიალის მიკრობოლოგიის სექტორის გამგე
 • საცხოვრებელი ადგილი: ქ. თბილისი, მიასნიკოვის #113, საქართველოს სსრ
 • პარტიულობა: უპარტიო

 • დაპატიმრების თარიღი: 06/14/1937 წ.
 • გამსამართლებელი ორგანო: სამხედრო კოლეგია, მომხსენებელი: გამომძიებელი ქადაგიშვილი
 • მუხლი: 17-58-8, 58-7, 58-11

 • წყაროები: სტალინური სიები საქართველოდან

ბიოგრაფია

ქალიშვილს განუცხადეს რომ დედამისი თ.გ. ჯანდიერი გარდაიცვალა სასჯელის მოხდის დროს 22/10-1939 წელს. რეაბილიტაცია: სსრკ-ს უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 18/04-1957 წლის გადაწყვეტილებით სსრკ-ს უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის გამსვლელი სესიის 13/09-1937 წლის გადაწყვეტილება ბათილად იქნეს ცნობილი. საქმე შეწყდეს დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.