ღია სია:მთავარი გვერდი

«ღია სია» — არის ყველაზე სრული ბაზა საბჭოთა კავშირში რეპრესირებული პირებისა.(1917—1991 წ.წ), რომელიც აგებულია «ვიკიპედიის» პრინციპზე. საიტის მომხმარებლები და პროფესიონალი მკვლევარები ყოველ დღე ამატებენ სიაში ახალ სახელებს, ასევე ამატებენ დამატებით ცნობებს უკვე არსებულ ანკეტებს.

ადამიანის პოვნა

შესაძლებელია პირის მოძებნა გვარით, სახელით , მამის სახელით, დაბადებისა და გარდაცვალების თარიღით, საცხოვრებელი და სხვა ბიოგრაფიული მონაცემებით.

ინფორმაციის დამატება

თუ თქვენ ვერ ნახეთ ინფორმაცია თქვენს პრეპრესირებულ ნათესავზე, დაამატეთ მის შესახებ ცნობები თავად. თუ არსებობს მოკლე ბიოგრაფიული ცნობა , გააფართოვეთ ის , დაამატეთ ფოტოები, ანკეტა ან სხვა მონაცემები.

პროექტი იქმნება ერთობლივი ძალებით და საჭიროებს მოხალისეების დახმარებას.იმისათვის, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს პროექტში საკმარისია დარეგისტრირდეთ ჩვენს საიტზე და აირჩიოთ დახმარების ერთ-ერთი ვარიანტი.

შერჩეული ქაღალდი